Bestelling en levering

sjoeke3Omdat wij onze zaak bewust klein willen houden (wij nemen deze activiteit op in bijberoep) en steeds zo vers mogelijke eindproducten willen leveren, kopen wij onze ingrediënten in functie van de geplaatste bestellingen.

Bestellen?

Bestellingen dienen daarom minstens twee dagen voor leverdatum te worden geplaatst. Dit kan telefonisch (0499/86 53 65) of per mail (info@sjoekepatisserie.be).

Opgelet: de bestelling is pas definitief na aanvaarding door Sjoeke Patisserie!

Levering

Het tijdstip en de plaats van levering wordt vastgelegd bij de plaatsing van de bestelling.

Betaling

Bevestigde bestellingen dienen steeds cash te worden betaald op de plaats en het tijdstip van levering.

Indien cash betaling niet mogelijk is, dient het verschuldigde bedrag voorafgaandelijk te worden gestort op rekeningnummer BE67 0017 8637 0487.